Oppslagstavle
2021

Hei

Nå er det lagt til et kart over båtplassene. Der kan en klikke på båtplassen og se hvem som eier den og hvem som eventuelt leier den. Etterhvert håper vi å få inn flere opplysninger og kanskje bilder av båtene. Sjekk "OM SOB", link nederst på siden.

____________________________________________________________________

Tidligere:


Hei alle båtfolk


Det er planlagt å sette opp båter fredag 1.6.18 kl. 1200

Den som ønsker å sette opp båt for vårpuss setter seg opp på lister i havnen eller på e.post.


Andreas N

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Melding om Årsmøte i SOB for 2018.


Årsmøtet skal avholdes torsdag den 8. mars 2018 og frist for innlevering av saker til behandling er satt til 18. februar 2018. Vi ber om at eventuelle saker sendes til SOB

på mail sob@sob-baat.no


Endelig saksliste vil bli utsendt 14 dager før årsmøtet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vaktliste havnevakt for vinteren 2017 og våren 2018 er sendt ut til alle medlemmer


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denne mailen ble sendt til alle medlemmer i SOB


Hallo alle båtplasseiere!

På styremøte i SOB 22.05.17. ble det bestemt at bryggene må smøres. Før det skjer må vi møtes for å gjøre uteliggere rene for skjell og annet som har grodd fast. Det samme gjelder hovedbryggene. Ta med godt humør og arbeidslyst og møt opp torsdag 01.06.17. Kl 1800. Vi regner med å holde på et par timer!

Denne mailen sendes også til de som ikke har egen båtplass, men som kan tenke seg å være med på en hyggelig dugnad.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Flytebrygga og landgang er nå tatt opp for vinteren av Finnsnes og Omegn Båtforening (FOBF). SOB har hatt ansvaret for montering av landfeste/gangbro, mens FOBF har ordnet med brygge og landgang. Svein Berg og en av hans gode naboer sørget for å montere rekkverket som manglet på lørdag 29. okt 2016 i nydelig høstvær (se billedarkiv). Nå er de bare handlista som mangler, og som settes opp til våren. Stor takk til alle som har bidratt med sommerbrygge i Klauva.