Om SOB

Velkommen til Sørreisa og Omegn Båtforening (SOB) - Org. Nr 989 852 442


SOB er medlem av Kongelig Norsk Båtforbund, forkortet KNBF. Vår geografiske beliggenhet medfører at vi inngår i KNBF / Troms / Finnmark.


Foreningen har 72 medlemmer pr. 24. mai 2024.


Kort historikk

SOB ble stiftet 28. april 1981 og offentlig reguleringsplan for vårt havneområde ble godkjent i 1990. Brygge 1 ble bygget i 1991 med 28 båtplasser og brygge 2 i 1995 med 24 båtplasser. I 1999 bygde Sørreisa kommune molo med tilhørende kommunal flytekai.

Foreningen har også etablert oppsettingens muligheter for båter. Her er det også flytekai og dieselfylling etter avtale.


Havna vår

SOB's havneanlegg ligger på Furøy i Djupvågen og er organisert som følger :


  • Grunnarealet er leiet på festekontrakt av SOB og omfatter adkomstvei, parkeringsplass og arealet mot sjøen med nordgrense ved landgang brygge 1 og til sørgrense ved fot av molo.


  • SOB disponerer ovennevnte grunnareal og eier her alle bygninger og installasjoner på land (strøm, vann, etc.). Unntatt her er naust m/båtstø som leies av grunneier Sørreisa kommune.


  • Bryggeanleggene (båtplasser) med tilbehør, eies av foreningen. Dette består av de SOB-medlemmer som har betalt innskudd for båtplass. Disse har kontrakt med SOB.