Registrerinsskjema

DJUPVÅG SMÅBÅTHAVN  - REGISTRERINGSKJEMA


 

Ny innskyter  :_______  Endringer:_______                 Fremleie:_____                      (Kryss av)

 

Båtplass nr     : _______                               

 

Navn: ____________________________

 

Adresse: ___________________________

 

Postnr: ____________________________


Poststed: ___________________________


Tlf priv / jobb: _______________________

 

 

E-postadresse: _______________________

 

 

VHF - kallesignal: _____________________


BÅT

Reg. nr              Type              Byggeår              Vekt              Lengde              Bredde              Motor              Annet


_____________________________________________________________________________

 

Kopi av betalt forsikringspremie må vedlegges for ny innskyter og ved fremleie.

Det skal brukes godkjente dempere av gummi (Nr 3 for båter over 3 tonn og nr 2 for båter under denne vekt)

Båtplassen må ikke tas i bruk før styret i SOB har fått disse opplysninger

­Ved fremleie over en måned skal leier betale medlemskontingent til SOB eller betale månedlig leie som bestemt av årsmøte.Dato: _______                                            ____________________

                                                                                    Underskrift leier

                                                                                   

                                                                          ____________________                                                       

                                                                                    Underskrift innskyter