Priser og kontingenter

Priser og kontigenter vedtatt på årsmøte 

Kontingenttype

Beløp

Periode

Medlemskontigent - Medlem

1.300,- (årsmøte 2023)

Pr.år

Dugnadsavgift - Arbeidslagene

200,- (årsmøte 2023)

Pr. time (fratrekk fra dugnadsavift)

Vedlikeholdsavgift - Båtplasseiere

1.500,- (årsmøte 2023)

Pr. år

Gjestebåtavgift - båter over 35 fot - med bruk av strøm

250,- (årsmøte 2023)

Pr. døgn

Gjestebåtavgift - båter over 35 fot - uten bruk av strøm

200,- (årsmøte 2023)

Pr. døgn

Gjestebåtavgift - båter inntil 35 fot - med bruk av strøm

200,- (årsmøte 2023)

Pr. døgn

Gjestebåtavgift - båter inntil 35 fot - uten bruk av strøm

150,- (årsmøte 2023)

Pr. døgn

Bruk av småbåtutsettet i havna

50,- (årsmøte 2023)

Pr. gang (ut og inn = én gang)

Oppsett eller opplag av båt - IKKE-medlem

600,-

Inntil én uke

Opplag av båt - IKKE-medlem

100,-

Pr. påbegynt neste uke

Oppsett eller opplag av båt - Strøm IKKE-medlem

30,-

Pr. døgn

Oppsett eller opplag av båt - Strøm medlem

30,-

Pr. døgn - gjelder ikke vanlig vårpuss

Overdragelse av kontrakt

1.000,-

Ved inngåelse av kontrakt

Ved framleie av båtplass er makspris plasseier kan forlange fra leietager kr 500,- pr mnd