Priser og kontingenter

Priser og kontigenter vedtatt på årsmøte 

Kontingenttype

Beløp

Periode

Medlemskontigent - Medlem

1.300,- 

Pr.år

Dugnadsavgift - Arbeidslagene

   200,- 

Pr. time (fratrekk fra dugnadsavift)

Vedlikeholdsavgift - Båtplasseiere

1.500,- 

Pr. år

Havneavgift - båter over 35 fot - med strøm

   250,- 

Pr. døgn

Havneavgift - båter over 35 fot - uten strøm

   200,- 

Pr. døgn

Havneavgift - båter under 35 fot - med strøm

   200,- 

Pr. døgn

Havneavgift - båter under 35 fot - uten strøm

   150,- 

Pr. døgn

Bruk av småbåtutsettet i havna

     50,- 

Pr. gang (ut og inn = én gang)

Oppsett eller opplag av båt - IKKE-medlem

   600,-

Inntil én uke

Opplag av båt - IKKE-medlem

   100,-

Pr. påbegynt neste uke

Oppsett eller opplag av båt - Strøm IKKE-medlem

     30,-

Pr. døgn

Oppsett eller opplag av båt - Strøm medlem

     30,-

Pr. døgn - gjelder ikke vanlig vårpuss

Overdragelse av kontrakt

1.000,-

Ved inngåelse av kontrakt

Ved framleie av båtplass er makspris plasseier kan forlange fra leietager kr 500,- pr mnd