Kontakt

Kontakt informasjon:

Sørreisa og Omegn Båtforening, Postboks 47, 9315 Sørreisa, Org. nr :989 852 442


Styre og komiteer 2016

Navn

Verv

Mobil

E-post

Per Tore Fredriksen

Leder

926 61443

Torfinn Hansen

Nestleder

951 34404


Andreas Nordhaug

Leder havnekomite

911 00090


Andreas Edvardsen

Sekretær

932 03798

Ove Steiro

Kasserer

413 06785

John Erling Jakobsen

Varamedlem

414 73240


Svein Berg

Varamedlem

902 09107


Havnekomite

Navn

Verv

Mobil

E-post

Andreas Nordhaug

Leder

911 00090


Svein Berg

Leder brygge 1

902 09107


John Erling Jakobsen

Leder brygge 2

414 73240


Ingebjørn Rønning

Medlem

995 41080


Agnar Angel

Medlem

481 52205


Tiltakskomite

Navn

Verv

Mobil

E-post

Oddvar Björnå

Innkaller til møte

90 191 057


Svein Berg

Medlem

90 209 107


Revisorer

Navn

Verv

Mobil

E-post

Aril Endal

Revisor

454 88 818


Stig Knutsen

Revisor

905 47 160


Valgkomite

Navn

Verv

Mobil

E-post

Johannes Haldorsen

Leder

907 77079


Boye Yttervoll

Medlem

907 20930


Ove Steiro

Medlem

413 06 785