Rapportering uregelmessigheter

Rapportering uregelmessigheter


VARSEL OM UREGELMESSIGHET NR:          /         

 

 

Eier av båt / bil med reg nr____________på båtplass nr:                                 

 

Må rette opp følgende forhold:________________________________________________                                                                                         

 

_____________________________________________________________________

                                                                                                                                               

_____________________________________________________________________

                                                                                                                                       

_____________________________________________________________________

                                                                                                                                               

 

 

Sørreisa den,________________                                 ___________________________                                                                         

Sign

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

Tilbakemelding:

 

Gi tilbakemelding til leder HK når forholdet er rettet eller tatt til etterretning ved å signere her og legg den i postkassen på kontorbrakka.

 

 

 

Sørreisa den,________________                     Utskrivbart skjema: