Opplagsplassen (opphørt 2022)


Opplagsplassen (opphørt 2022) 


Bruk av opplagsplassen.

 

§1.       Eiendomsforhold

             Leieavtale med grunneierne Forsvarbygg og Jostein Jenssen regulerer SOB’s bruk av opplagsplassen,

             adkomstveg, flytebrygge og landgang.

 

§2        Vann og strøm.

             Avtale mellom SOB og Jostein Jenssen fordeler kostnader til drift og vedlikehold. Hovedansvarlig for

             vann er SOB og Jostein Jenssen har ansvar for strøm.

 

§3        Adgang til opplagsplassen.

a.         Medlemmer av SOB kan benytte plassen vederlagsfritt til vedlikehold og opplag.

b.         Opplag som strekker seg ut over ett år skal avtales med havnekomiteen, som også fastsetter leie for

            plassen i hvert enkelt tilfelle.

 

§4       Oppsett og sjøsetting.

a.         Havnekomiteen administrerer oppsett og sjøsetting av båter på en slik måte at plassen utnyttes best

            mulig og kranbil kan slippe flytting ved løft samme dag. Tidspunkt for oppsett og sjøsetting

            kunngjøres ved oppslag.

b.         Havnestyre skal avtale løft med Sørreisakran (Amund).

c.         Når forholdne ligger til rette for det, godt med plass på opplagsplassen, kan oppgaven delegeres til andre

            medlemmer av SOB som også holder kontakt/ gjør avtaler med Sørreisakran.

 

§5        Renhold og rydding på opplagsplassen.

a.         Båtkrybber, bukker m.m. lagres på anvist plass.

b.         Alle plikter å rydde umiddelbart etter sjøsetting.

c.         Dersom SOB/havnestyre må rydde etter enkeltpersoner, kan regning for arbeidet bli innkrevd.

 

§6        Annet.

a.         Utleie av plassen til andre enn medlemmer av SOB skal godkjennes av havnestyret.

            Årsmøtet fastsetter leie for ikke medlemmer.

b.         Av miljøhensyn må skadelige stoffer tas vare på og håndteres som bestemt av Senja avfallselskap.

            (Sørreisa kommune)

 

 

§7       Gyldighet

            Vedtatt i styremøte SOB 2008-03-05