Rapportering uregelmessigheter

DJUPVÅG SMÅBÅTHAVN - UREGELMESSIGHETER

 

VARSEL OM UREGELMESSIGHET NR: /

Eier av båt / bil med reg nr____________på båtplass nr:

Må rette opp følgende forhold:________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Sørreisa den,________________ ___________________________

Sign

Tilbakemelding:

Gi tilbakemelding til leder HK når forholdet er rettet eller tatt til etterretning ved å signere her og legg den i postkassen på kontorbrakka.

Sørreisa den,________________