Registrerinsskjema

DJUPVÅG SMÅBÅTHAVN - REGISTRERINGSKJEMA

 

Ny innskyter :_______ Endringer:_______ Fremleie:_____ (Kryss av)

Båtplass nr : _______

Navn: ____________________________

Adresse: ___________________________

Postnr: ____________________________

 

Poststed: ___________________________

 

Tlf priv / jobb: _______________________

E-postadresse: _______________________

VHF - kallesignal: _____________________

 

BÅT

Reg. nr Type Byggeår Vekt Lengde Bredde Motor Annet

 

_____________________________________________________________________________

  • Kopi av betalt forsikringspremie må vedlegges for ny innskyter og ved fremleie.
  • Det skal brukes godkjente dempere av gummi (Nr 3 for båter over 3 tonn og nr 2 for båter under denne vekt)
  • Båtplassen må ikke tas i bruk før styret i SOB har fått disse opplysninger
  • ­Ved fremleie over en måned skal leier betale medlemskontingent til SOB eller betale månedlig leie som bestemt av årsmøte.

 

 

Dato: _______ ____________________

Underskrift leier

____________________

Underskrift innskyter