Kontingenter og avgifter

Priser og kontigenter vedtatt på årsmøte 

Kontingenttype

Beløp

Periode

Medlemskontigent - Medlem

1300 (årsmøte 2023)

Pr.år

Dugnadsavgift - Arbeidslagene

200 (årsmøte 2023)

Pr.time (fratrekk fra dugnadsavift)

Vedlikeholdsavgift - Båtplasseiere

1500 (årsmøte 2023)

Pr. År

Gjestebåtavgift - båter over 35 fot - med bruk av strøm

250 (årsmøte 2023)

Pr. døgn

Gjestebåtavgift - båter over 35 fot - uten bruk av strøm

200 (årsmøte 2023)

Pr. døgn

Gjestebåtavgift - båter inntil 35 fot - med bruk av strøm

200 (årsmøte 2023)

Pr. døgn

Gjestebåtavgift - båter inntil 35 fot - uten bruk av strøm

 150 (årsmøte 2023)

Pr. døgn

Bruk av småbåtutsettet i havna

50 (årsmøte 2023)

Pr. gang (ut og inn=en gang)

Oppsett eller opplag av båt - IKKE MEDLEM

600

Inntil en uke

Opplag av båt - IKKE-medlem

100

Pr. Påbegynt neste uke.

Oppsett eller opplag av båt - Strøm IKKE-medlem

30

Pr. døgn

Oppsett eller opplag av båt - Strøm medlem

30

Pr.døgn -gjelder ikke vanlig vårpuss

Overdragelse av kontrakt

1000

Ved inngåelse av kontrakt

Ved framleie av båtplass er makspris plasseier kan forlange fra leietager kr 500 pr mnd