Kontingenter og avgifter


SØRREISA OG OMEGN BÅTFORENING


Priser og kontigenter vedtatt på årsmøte 2016

Kontingenttype

Beløp

Periode

Medlemskontigent - Medlem

1000

Pr.år

Dugnadsavgift - Arbeidslagene

125

Pr.time

Fremleie av båtplass til IKKE-medlem

200

Pr.måned

Fremleie av båtplass til IKKE-medlem

50

Pr.uke

Vedlikeholdsavgift - Båtplasseiere

1100

Pr. År

Gjestebåtavgift - Ved bruk av strøm

80

Pr. døgn

Gjestebåtavgift - Uten bruk av strøm

50

Pr. døgn

Oppsett eller opplag av båt - IKKE MEDLEM

600

Inntil en uke

Opplag av båt - IKKE-medlem

100

Pr. Påbegynt neste uke.

Oppsett eller opplag av båt - Strøm IKKE-medlem

30

Pr. døgn

Oppsett eller opplag av båt - Strøm medlem

30

Pr.døgn -gjelder ikke vanlig vårpuss

Overdragelse av kontrakt

1000

Ved inngåelse av kontrakt