Kontakt

Kontakt informasjon:

Sørreisa og Omegn Båtforening, Postboks 47, 9315 Sørreisa, Org. nr :989 852 442

 

Styre og komiteer 2016

Navn

Verv

Mobil

E-post

Per Tore Fredriksen

Leder

926 61443

leder@sob-baat.no

Torfinn Hansen

Nestleder

951 34404

 

Andreas Nordhaug

Leder havnekomite

911 00090

 

Andreas Edvardsen

Sekretær

932 03798

sekreter@sob-baat.no

Jan Tore Skog

Kasserer

916 34555

kasserer@sob-baat.no

John Erling Jakobsen

Varamedlem

414 73240

 

Svein Berg

Varamedlem

902 09107

 

Havnekomite

Navn

Verv

Mobil

E-post

Andreas Nordhaug

Leder

911 00090

 

Svein Berg

Leder brygge 1

902 09107

 

John Erling Jakobsen

Leder brygge 2

414 73240

 

Ingebjørn Rønning

Medlem

995 41080

 

Agnar Angel

Medlem

481 52205

 

Navn

Verv

Mobil

E-post

Oddvar Björnå

Innkaller til møte

90 191 057

 

Svein Berg

Medlem

90 209 107

 

Navn

Verv

Mobil

E-post

Aril Endal

Revisor

454 88 818

 

Stig Knutsen

Revisor

905 47 160

 

Navn

Verv

Mobil

E-post

Johannes Haldorsen

Leder

907 77079

 

Boye Yttervoll

Medlem

907 20930

 

Ove Steiro

Medlem

413 06 785